Överraskande

Okonventionellt

Progressivt

Lex Heinze-manifestet

 

Lex Heinze är energi. En accelererande massa oändligt nära ljusets hastighet.

Man vet aldrig var Lex Heinze finns just nu, bara var det sannolikt befann sig nyss.

Endast genom att försöka mäta dess storhet kan man finna spår av Lex Heinzes framfart. Spåren tar sig uttryck

i form av rytmiska svängningar, svepande harmoniska vågor.

 

Hittills har bara ett fåtal människor bevittnat Lex Heinze på nära håll. Än färre känner till dess innersta hemlighet.

Dessa människor bär alla ett och samma kännetecken, den vita polotröjan.

Den vita polon signalerar – utöver klass och modekänsla – ett levnadsval. Dessa själar har vigt sina liv åt en övertygelse, övertygelsen om att Lex Heinze är större än individen och endast kan beskrivas som summan av dess utövares drömmar.

 

Det är deras uppgift att nu sprida läran om Lex Heinze. Så att alla ges möjligheten att vara Lex Heinze.

 

 

Hur låter då Lex Heinze?

 

– Lex Heinze kommer i många olika former. Vissa beskriver det som punk, andra kallar det disco.

Någon betonar dess jazzelement, en annan rock´n´rollen. Hur man än väljer att beskriva musiken så

är det tydligt att den drivs av hopp, spelglädje och ständig rörelse.

 

Varför sjunger Lex Heinze på svenska?

 

– Lex Heinze beundrar det svenska språkets mångtydighet och dess ändlösa

kombinationsmöjligheter. Eftersom texterna är en essentiell del av Lex Heinzes konstnärliga uttryck

så är det en självklarhet att ordens kraft ska framföras i så oförvanskad form som möjligt.

info@lexheinze.se